Public Commitment 2014

Jump to Dutch

Dear friends, family, and interested readers,

Hereby I would like to publicly announce my goals for 2014. Each goal has his own backstory on which I will elaborate shortly below. I have chosen to share these goals with you all to publicly commit myself to achieve each and every one of them. I will evaluate these goals in the middle of the year, and at the end of 2014. On beforehand I would like to thank you for helping me achieve these goals.

Daily

1. I will always do something. At all times I am busy creating new things or gaining new experiences.

2. I will execute all my habits. I eat home-made 6-7 days per week, I work out 6 days a week, I blog twice per week, I read and do my exercises each morning.

3. I will take moments to reflect. I will contemplate on my life, goals and experiences.

Moments

4. I will find/create my perfect job. From October 2014 onwards I will work full-time on a job that fits my skills, knowledge and abilities whilst also giving me ample opportunity to learn and challenge myself.

5. I will explore a new country.

6. I will host an epic graduation day + party. After my graduation in September 2014 (implicit goal) I will host an event for everyone involved in my student career, from associate professors, fellow students, to family and friends from past days.

Reach

7. I will blog 100+ times & reach 10.000 with blogging. Each week I will produce 2+ articles, and I will create one long and in-depth paper per month that will take at least 2 hours to write. On a new website, I will write about leadership, psychology and related topics in collaboration with others with a global mindset and exposure.

8. I will reach and maintain 15% body fat, 10km in 45 minutes, 300 kg on the big three. In January I will lower my body fat percentage to 15%, I will steadily increase my speed to 10km in 45 minutes and I will push myself to reach a 300 kg total on squat, bench press and deadlift by the middle of the year.

9. I will learn a new sport.

10. I will read/listen 26 books.

11. I will learn a new field of study. I will learn to code/program. I will improve my HR knowledge.

12. I will apply A/B testing each week. I will try different configurations of exercise/food/sleep/work/etc. each and every week.

 

 

Doelen 2014

Beste vrienden, familie en geïnteresseerd lezers,

Bij deze wil ik publiekelijk mijn doelen voor 2014 aankondigen. Elk doel heeft zijn eigen verhaal welk hieronder uitgelegd staat. Ik heb ervoor gekozen deze doelen te met jullie allen te delen om mijzelf publiekelijk aansprakelijk te houden voor elk van de doelen. I zal de doelen op het midden van het jaar en het einde van 2014 evalueren. Van te voren wil ik je alvast bedanken voor het mij helpen in het bereiken van deze doelen.

Dagelijks

1. Ik doe altijd iets. Ten alle tijden ben ik bezig met het creëren van nieuwe dingen of opdoen van ervaringen.

2. Ik voer mijn gewoonten uit. Ik eet 6-7 dagen per week home-made, ik sport 6 dagen per week, ik blog 2+ keer per week, ik lees en doe elke ochtend mijn oefeningen.

3. Ik neem momenten om te reflecteren. Ik denk na over mijn leven, doelen en ervaringen.

Momenten

4. Ik vind/maak mijn perfecte baan. Vanaf oktober 2014 ga ik fulltime bezig zijn met werken in de baan die past bij mijn vaardigheden en tegelijkertijd genoeg uitdaging biedt.

5. Ik ontdek een nieuw land.

6. Ik geef een episch afstuderen dag + feest. Na mijn afstuderen in september 2014 (impliciet doel) geef ik een feest voor iedereen die betrokken was in mijn studentencarrière, van hoogleraren, medestudenten, tot familie en vrienden van vroeger.

Uitdaging

7. Ik blog 100x & bereik 10.000 mensen met bloggen. Elke week produceer ik 2+ artikelen, en maak ik één lang en verdiepende paper per maand die minstens 2 uur kost om te schrijven. Op een nieuwe website zal ik schrijven over leiderschap, psychologie en relevante topics in samenwerking met anderen in een globale mindset en bereik.

8. Ik haal en blijf op 15% lichaamsvet, 10km in 45 min, 300kg big three. In januari verlaag ik mijn percentage tot 15%, ik loop gestaag sneller tot ik 10km in 45 minuten kan lopen en push mezelf verder om voor het midden van het jaar de 300kg op squat, benchpress en deadlift te halen.

9. Ik leer een nieuwe sport.

10. Ik lees/luister 26 boeken.

11. Ik leer een nieuw vakgebied. Ik leer coderen/programmeren. Ik verbeter mijn HR kennis.

12. Ik pas A/B testen elke dag toe. Ik probeer verschillende configuraties van oefeningen/eten/slaap/werk/etc. elke week.

Ps. Want to make your own goals for the next year? Think of at least 10 things you want to achieve. Then try and define them as precisely as possible, get them SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound). Then throw them out there for anyone to read, or keep them to yourself, but be sure to put them up in a place where you are confronted with it every day!

Ps. Wil jij ook je eigen doelen maken voor komend jaar? Bedenk dan minstens 10 dingen die jij wilt bereiken. Probeer ze daarna zo specifiek mogelijk te definiëren, maak ze zo SMART (Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Relevant, Tijdsgebonden) mogelijk. Gooi ze daarna online zodat iedereen ze kan zien, of hou ze voor jezelf, maar wees er zeker van dat je ze op een plek hebt waar je er elke dag mee geconfronteerd wordt!